Публічний договір (оферта)

1.1. Дані Умови є публічним договором та публічною офертою відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, вони є однаковими для всіх замовників послуг.

 

1.2. Конкретні дії Замовника із замовлення інформаційно-диспетчерської послуги у сфері перевезення вантажів є повним та безумовним акцептуванням цієї публічної оферти у відповідності до ч.2 ст.642 Цивільного кодексу України, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче по тексту.

 

1.3. У порядку та на умовах, які визначені цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати інформаційно-диспетчерські послуги в сфері перевезення вантажів, а Замовник зобов’язується приймати такі послуги й оплачувати їх у розмірі, визначеному у додатках до даної публічної оферти.

 

1.4. Замовник та Виконавець зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на них даною публічною офертою, згідно з вимогами чинного на момент виникнення правовідносин законодавства України, та всіляко сприяти іншій Стороні у виконанні її зобов’язань.

 

1.5. Інформаційно-диспетчерські послуги в сфері перевезення вантажів полягають у наступному:
– цілодобові інформаційно-диспетчерські послуги з питань перевезення вантажів;
– оброблення вхідних телефонних дзвінків;
– інформування клієнтів про статус замовлення.

 

1.6. Замовник зобов’язаний:

 

1.6.1. своєчасно надавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг: дату, час поїздки, власну контактну інформацію або контактну інформацію представника Замовника, точну адресу звідки буде здійснюватись послуга, маршрут за яким буде здійснюватись послуга, кількість, розміри та вагу багажу;

 

1.6.2. своєчасно та в повному обсязі оплатити надані Виконавцем послуги у розмірі, в порядку та у строки, визначені в додатках до даної публічної оферти;

 

1.6.3. всебічно сприяти Виконавцю виконувати умови даного Договору;

 

1.6.4. у випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це Виконавця.

 

1.7. Замовник має право на отримання від Виконавця інформації про стан виконання послуг за даною публічною офертою.

 

1.8. Виконавець зобов’язується:

 

1.8.1. якісно та своєчасно надавати послуги за даною публічною офертою;

 

1.8.2. приймати замовлення від Замовника в усній формі за допомогою телефонних номерів (050)018-32-23, (073)018-32-23, (097)018-32-23 або за допомогою сайту: https://s-cargo.kiev.ua.

 

1.8.3. прийняти та забезпечити виконання замовлення послуги в будь-який час доби;

 

1.8.4. за неможливості надання послуги, вчасно інформувати Замовника про причини неможливості забезпечення виконання замовлення.

 

1.9. Виконавець має право:

 

1.9.1. змінювати вартість послуг, в залежності від кон’юнктури ринку та показників, які обумовлюють розмір ринкової вартості аналогічних послуг;

 

1.9.2. отримати від Замовника за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені додатками до даної публічної оферти;

 

1.9.3. отримувати від Замовника точну інформацію, необхідну для надання послуг за даною публічною офертою.

 

1.10. Виконавець вправі відмовити Замовнику в наданні вищезазначених послуг у разі, якщо Замовник бажає здійснити перевезення вантажів з порушенням правил упаковки, або якщо таким вантажем є, в тому числі, але не виключно: паспорти та інші документи, що підтверджують особу, пластикові картки, грошові кошти, в тому числі іноземна валюта, акції та інші цінні папери, візи, антикваріат, тварини, наркотичні та психотропні препарати, холодна та вогнепальна зброя та її частини, боєприпаси, вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові речовини, хутро, рослини, порнографічні матеріали, слонова кістка, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, наркотичні, отруйні та сильнодіючі лікарські засоби, вантажі, які можуть завдати шкоди автомобілю або іншим вантажам в автомобілі, а також інші предмети, перевезення яких звичайним транспортом заборонено чинним на момент здійснення замовлення законодавством України.

 

1.11. У залежності від виду вантажу та його специфічних властивостей, до основних документів додаються інші (ветеринарні, санітарні та якісні – сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів.

 

1.12. Пакування, пломбування та маркування вантажу повинна відповідати його характеристикам та забезпечити його зберігання під час перевезення у відповідності з «Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні».

 

1.13. Замовник відповідає за всі негативні наслідки, які можуть статися з відправленням у процесі його транспортування та доставки ( в т.ч. пошкодження, знищення, погіршення якості, відправлення та ін.), за умови відсутності належної упаковки відправлення або необхідних знаків спеціального транспортування.

 

1.14. Ціна та порядок оплати послуг Виконавця* регулюється окремими додатками до даної публічної оферти.

 

1.15. За порушення умов даної публічної оферти Сторони несуть відповідальність згідно чинного на момент порушеня законодавства України.

 

1.16. Виконавець не несе відповідальності за внутрішній вміст відправлення, не перевіряє право власності на вантаж і не вимагає підтвердження його походження і правової природи підстав у Замовника для розпорядження вантажем.

 

1.17. Виконавець в рамках надання послуг за даним Договором не приймає та не розглядає жодних претенезій від Виконавця щодо нестачі відправлення (частини відправлення), збереження температурного режиму відправлення тощо.

 

1.18. Прийнявши умови даної публічної оферти, Замовник надає свою повну та беззаперечну згоду стосовно того, що Виконавець в рамках даної публічної оферти надає виключно інформаційно-диспетчерські послуги та не несе відповідальності за знищення, втрату, псування та пошкодження вантажу Замовника.

 

1.19. Про зміну руху перевезення вантажу Замовник зобов’язаний сповістити Виконавця не пізніше ніж за 3 (три) години до обумовленої години початку первезення вантажу.

 

1.20. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за даною публічною офертою, якщо це невиконання стало наслідком настання обставин непереборної сили.

 

1.21. Усі спори і суперечки, що виникають з даної публічної оферти або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

1.22. Якщо спір, що виник, неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою чинним законодавством України підсудністю такого спору.

 

1.23. Виконавець вправі вносити будь-які зміни до даної публічної оферти шляхом оприлюднення публічної оферти в новій редакції на сайті, зазначеному в даній публічній оферті.

 

*-Виконавцем в розумінні цього публічного договору вважається ФОП Головатюк А.О. (Сокол К.П. є заявником на реєстрацію торгової марки)